P-afgifter annulleret i Højesteret

FDM har ført 2 sager for et par uheldige bilister, der købte en p-billet og dermed betalte for deres parkering, MEN de havde tastet deres bils nummerplade forkert. ALTSÅ bilisterne betalte indiskutabelt for parkeringerne, p-vagterne kunne bare ikke identificere deres biler i deres online system og gav dem en p-afgift.

Så skulle man jo mene, at fornuften ville sejre, når bilisterne klagede og kunne dokumentere, at de havde betalt for parkeringerne.

Men NEJ, bøderne stod ved magt. Bilisterne afviste klogeligt at betale og så går det jo rettens vej. Sagerne startede dermed i fogedretten, hvor den ene blev dømt til at betale og den anden blev frifundet for kravet.

Sagerne ankes til landsretterne. Den ene hørte til under Vestre Landsret og den anden under Østre Landsret. Begge sager ender i frifindelser.

Så skulle man jo mene, at kommunerne havde accepteret retstilstanden, at en undskyldelig fejl ikke har betydning, når bilisten beviseligt har betalt for sin parkering. Men nej sagen skulle ulejlige Højesteret, der stadfæstede begge sagerne og frifandt bilisterne. Flot arbejde hos FDM.