Bliver du krediteret dine artikler, når du har forladt arbejdspladsen ?

Vidste du, at din arbejdsgiver ikke må fjerne dit navn under dine artikler, når dit ansættelsesforhold ophører ? Det fremgår af Ophavsretslovens § 3.

Uanset hvad I har aftalt om rettigheder til artikler udarbejdet under ansættelsen, der typisk aftales at tilhøre arbejdsgiver, så gælder det altså ikke forfatterrettighederne. Det betyder, at arbejdsgiver bestemmer, hvornår og hvor artiklerne skal publiceres og arbejdsgiver kan sælge dem videre til andre, men ingen må fjerne dit navn fra din artikel.

Nogle gange sætter virksomheder en anden (eller ny) medarbejder under artiklerne som forfatter, fordi så fremstår vedkommende samtidig som kontaktperson for artiklens fagområde, men det er ikke kun dårlig stil – det er altså også ulovligt.