Når SKAT ikke overholder reglerne

Vi må og skal kunne stole på, at myndigheder overholder reglerne. Begår de fejl skal det komme “modparten”, borgeren eller virksomheden til gode. Jeg har nu flere gange observeret, at SKAT i form af Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen og Gældsstyrelsen (som jeg har nævnt tidligere) ikke overholder forvaltningslov/regler. Jeg har derfor opfordret Ombudsmanden til et forvaltningstilsyn af Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen og Gældsstyrelsen. Der efter min opfattelse ikke overholder forvaltningsretten. Naturligvis er det mig, der har været ekstremt uheldig, men at Skattestyrelsen sidder notatpligten overhørig, så min klient skal betale mig for at skrive referat fra møde hos Skattestyrelsen. Det er uhørt. At Skattestyrelsen giver forkert vejledning om klagegebyret, der netop er steget til 1.100 kr. mod 400 kr. tidligere, skal også komme klager til gode, men det afviser Skatteankestyrelsen. Den var på ingen måde gået i det private. Tænk, hvis advokat eller anden rådgiver, oplyste om et gebyr uden at tage forbehold for evt. stigninger. Sidst som tidligere nævnt Gældsstyrelsen, der ikke vurderer en sag, når virksomhed drives i personligt regi modsat selskaber. Der kræves 50% nu og rest over kommende 3 mdr. ellers begæres man konkurs. Det er at sætte skøn under regel.