Hvis der er sket fejl i forbindelse med en myndigheds behandling af din sag, så kan du klage over afgørelsen. Mange gange vil du kunne kontakte en borgerrådgiver, der er ansat direkte hos myndigheden og få råd og vejledning. Andre gange vil du få brug for din egen rådgiver og der træder vi gerne til, med råd og vejledning. Vi udfærdiger klagen over din afgørelse og er vi nødt til at føre sagen i retten, så er vi også klar til det. Kontakt os og lad os se på din sag.