Kontorets advokat er Lars Ole Jensen, født og opvokset i Viborg, selvstændig juridisk rådgiver siden 23. april 1991, hvor firmaet Juridisk Rådgivning & Service blev oprettet som en hobbyvirksomhed. Lars Ole har 11 års erfaring fra SKAT (daværende Told- og Skatteregioner i henholdsvis Frederikshavn og Aalborg).

I 2018 blev Lars Ole ansat som advokatfuldmægtig, fik sin advokat beskikkelse af Justitsministeriet i 2019 og etablerede eget advokatfirma pr. 1. marts 2020.

Lars Ole rådgiver indenfor familie-/arveretten med ægtepagter, samlivsproblematikker og testamente, assisterer både lejere og udlejere, berigtiger ejd. handler, skriver kontrakter, stifter selskaber, yder skatterådgivning og fører retssager mm.