Facebookpinterestlinkedininstagram

Betaling af honorar

Endelig faktura fremsendes, når hovedparten af opgaven er fuldført og senest samtidig med opkrævning af afgifter eller omkostninger, så advokatfirmaet ikke har udlæg for kunderne.

Når der modtages en faktura, bedes denne betalt senest inden 3 hverdage.

Bankforbindelse er Danske Bank, reg. nr. 3409, konto nr. 11503861.

Betales fakturaen ikke rettidigt, må man forvente almindelig rykkerprocedure med gebyrer og en rente på 1,5 % pr. påbegyndt md.

Aconto

Der vil som udgangspunkt blive anmodet om betaling af et aconto beløb forinden samarbejdet etableres og opgaven påbegyndes.

Skulle fakturaen være mindre end aconto beløbet, refunderes det overskydende beløb.

FacebookpinterestDel med dine venner