Betaling af honorar

Endelig faktura fremsendes, når hovedparten af opgaven er fuldført og senest samtidig med opkrævning af afgifter eller omkostninger, så advokatfirmaet ikke har udlæg for kunderne.

Når der modtages en faktura, bedes denne betalt senest inden 3 hverdage.

Bankforbindelse er Revolut, hvor vi modsat danske pengeinstitutter ikke betaler negative renter.

IBAN                LT773250041186477267

BIC                   REVOLT21

Betales fakturaen ikke rettidigt, må man forvente almindelig rykkerprocedure med gebyrer og en rente på 1,5 % pr. påbegyndt md.

Aconto

Der vil som udgangspunkt blive anmodet om betaling af et aconto beløb forinden samarbejdet etableres og opgaven påbegyndes og vi forsøger løbende at bede om nyt aconto, så vi hele tiden har et aconto beløb stående.

Skulle fakturaen ved afregningen være mindre end aconto beløbet, refunderes det overskydende beløb.