Har man som forbruger (privatperson) købt en vare, der viser sig at være behæftet med fejl og mangler, er det vigtigt at reklamere overfor sælger, når man opdager det.

Al efter genstandens art gælder der forskellige regler for følgende:

  • hvor lang tid man har til at reklamere, 
  • hvorvidt handlen kan hæves (annulleres), 
  • hvorvidt man kan få ombyttet varen til en ny,
  • eller man kun kan få fejlen udbedret (reparation) 
  • og hvor mange gange man skal tåle reparation (sælgers forsøg på udbedring).

Ved privates køb (forbrugerkøb) er der en 2-årig reklamations periode. D.v.s. man har reelt set en 6 mdr’s 100% garanti, hvor sælger skal bevise, at skaden IKKE var til stede ved købet, men at skaden skyldes købers brug af varen. Herefter har man en 18 mdr’s reklamationsperiode, hvor det er køber, der skal bevise, at skaden var til stede ved købet og ikke skyldes købers brug af varen.

Var skaden til stede på købstidspunktet, kan forbrugeren bede om ombytning, reparation eller at handlen går tilbage, så varen returneres og man får sine penge tilbage med fradrag af evt. forringelse af varen og med tillæg af evt. forbedringer. Eksempelvis hvis en bil skal returneres, men køber har kørt en del km. i bilen og monteret nye dæk. I den situation tager man købsprisen, fradrager FDM’s beregnede sats for den reelle udgift pr. kørt km. , ligger typisk tæt på SKATs sats for skattefri kørselsgodtgørelse op til 20.000 km. og tillægger herefter den reelle udgift for køb, afbalancering og montering af de nye dæk.

Selvom begge parter er enige om, at der formentlig var en fejl på købstidspunktet, betyder det ikke, at køber får sine penge retur. Sælger har altid ret til at forsøge at få varen repareret (afhjælpning). Afhjælpning skal dog ske indenfor rimelig tid (normalt et par uger), men låner du en erstatningsvare imens og er fejlen svær at finde, kan det accepteres, at det tager længere tid.

Som udgangspunkt har sælger også ret til flere forsøg på afhjælpning, al efter hvilken type varen er. Hvis sælger troede, at fejlen var rettet eller der opstår en ny fejl, har sælger også ret til afhjælpning af den nye fejl. Efter 3 fejl (og reparationer) kan du forlange købet hævet og få pengene tilbage eller afslag i pris.