Facebookpinterestlinkedininstagram

Nogle af vore sager vil kort blive refereret her

Teleselskab havde uretmæssigt påført rykkergebyr på hvert enkelt tlf.nr. selvom der var tale om mange abonnementer samlet under ét familieabonnement.

Teleankenævnet gav klager ret i, at når et teleselskab har samlet flere abonnementer under ét, kan man ikke ved manglende betaling pålægge hvert enkelt nummer et rykkergebyr eller genåbningsgebyr. Teleselskabet sendte kun én faktura og kunne dermed også kun påføre ét rykkergebyr, ligesom det i betingelserne var anført, at genåbningsgebyret handlede om abonnementet og ikke det enkelte tlf.nr.

En mand havde overdraget halvdelen af et hus til sin ægtefælle. Men det var kun sket ved et skøde, der dog var tinglyst. Overdragelsen var ikke gyldig.

Det er en klassisk fejl, at mange tror, at man bare kan overdrage mellem ægtefæller uden det har nogen konsekvenser. Det kan man også, hvis ægtefællen betaler, hvad der svarer til værdien. Men betaler ægtefællen ingenting eller indeholder overdragelsen en gave, der overstiger en ”sædvanlig” gave. Så SKAL der altså udfærdiges en (gave)ægtepagt, der skal tinglyses, for at overdragelsen er retsgyldig. Mange blander det sammen med, at gaver mellem ægtefæller er skattefrie. Men det har intet at gøre med, hvorvidt en overdragelse er juridisk holdbar. Så ved skilsmisser, hvor begge ægtefæller står som tinglyste ejere, tilkommer retten til boligen altså den, der har betalt. Ligesom en kreditor vil have let ved at få sit krav igennem mod ægtefællen, der har givet gaven.

SKAT sendte et krav på restskat til en udvandret person.

SKAT’s system beregnede en restskat, men når man tastede den danske indkomst manuelt, skulle personen i stedet have overskydende skat.

Påstået købsmangel ved hest, var fejlbehandling fra købers side og dermed kunne handlen ikke ophæves.

Sælger henvendte sig til mig, da han var blevet kontaktet af køberen, der ville hæve handlen og kræve erstatning for foder, opstaldning, dyrlæge mm. Køber havde tilsyneladende presset hesten for voldsomt og hesten havde protesteret. Hesten var ”gået bagover”, hvilket indenfor hesteverdenen betyder stejlet og landet på ryg/side, hvorved den havde skadet ryggen. Men den slags skader er ikke omfattet af skjult fejl og mangler, når skaden (bevisligt eller med overvejende sandsynlighed) opstår efter købet ved købers fejlagtige håndtering.

Resultatet ville være det samme, hvis en bilkøber kørte voldsomt i en bil og efter at have ødelagt ophæng eller andet, påstod at bilen havde haft skjult fejl og mangler på købstidspunktet.

En kunde havde en retssag kørende, hvor advokatfirmaet overså en klagefrist. Det blev til kundens fordel, der fik bedre resultat, end man måtte forvente ved en domstol.

Da fristen var sprunget, var det pludselig advokatfirmaet, der skulle bevise, hvad resultatet ville have været, hvis sagen var blevet anket rettidigt til landsretten. En ret umulig opgave, da de jo netop havde lovet kunden, at de kunne få et godt resultat ved en anke. Umiddelbart ville jeg have vurderet, at kunden også ville have tabt sagen i landsretten og ville skulle betale ca. 40.000 kr. i erstatning til modparten plus omkostninger, i stedet fik kunden over 70.000 kr. i erstatning fra advokatfirmaet, der samtidig kom til at dække erstatningen udmålt i byretten.

En landmand havde glemt at betale sin ejendomsforsikring og fik skader ved storm på over 800.000 kr. Forsikringsselskabet accepterede at dække skaden.

Forsikringsselskabet havde ved sine opkrævninger givet landmanden mulighed for at genoptage forsikringen, hvis der var særlige grunde og da en læge kunne bekræfte, at landmanden var hårdt ramt af stress, dækkede forsikringen.

Skat påstod en udlejer idømt en bøde for ikke at have selvangivet overskud af udlejningsejendommen.

En aut. rev. havde udfyldt selvangivelsen og var bekendt med den ukorrekte opgørelse af overskuddet, ejeren slap for en bøde.

Skat påstod en aktionær idømt en bøde for manglende selvangivelse af overskud fra aktier.

Der var tale om medarbejderaktier, der blev tvunget indløst før tid, men reglerne var svære at forstå og skat kunne ikke bevise,at aktionæren havde læst og forstået, det meget omfattende matr. (over 40 A4-sider) fra et stort rev.fa., hvor det ikke engang helt tydeligt fremgik, at der skulle betales skat af fortjenesten. Aktionæren slap for bøde.

Aftale i statsforvaltningen blev mærkbart forbedret.

Moderen henvendte sig, da hun de tidl. gange ikke følte, der var taget hensyn til barnets behov men alene til faderens behov. Det lykkedes først at nedsætte samværet, siden få det indstillet for en periode og da barnet samtidig udviklede sig fra at være meget usikker og indadvendt til at være glad, selvsikker og udadvendt, blev samværet ikke genoptaget.

Mægling mellem parterne under mødet i statsforvaltningen førte til bedring i samarbejdet.

Faderen henvendte sig, da samarbejdet var kørt af sporet og de nu skulle til møde i statsforvaltningen. Mens sagsbehandleren skrev referat, orienterede jeg om deres rettigheder og hvordan praksis var på området, såfremt sagen skulle videre til retten. Der blev samtidig indgået en aftale (uden om statsforvaltningen) om betaling af bidrag samt et pengebeløb, som faderen skyldte, men som der ikke var dokumentation for. Da sagsbehandleren tilsluttede sig min opfattelse vedr. praksis på området og moderen blev imødekommet vedr. faderens gæld til hende,var der ikke længere grund til, at moderen følte sig snydt og grobunden for et fremtidigt samarbejde var lagt.

Barn med flere psykiske diagnoser var anbefalet af psykiatrisk hospital til en specialskole, men kommunen ville spare penge.

Barnet kunne heller ikke få stillet de anbefalede hjælpemidler til rådighed, før jeg gik ind i sagen. Da vi påklagede kommunens afgørelse om skolevalg, kunne barnet pludselig også komme på den bedste skole og få ro på sin hverdag igen med faste rutiner og kompetent personale/undervisere.

FacebookpinterestDel med dine venner