Det er advokatens ansvar, at tidsfrister, advokaten er orienteret om, overholdes.

Vi tilstræber altid at være klientens bedste valg ud fra kontorets størrelse, sagens omfang og pris på løsning.

Kvalitet er et must i alle sager.