Inden etablering er det i visse lande normalt, at man betaler et større kontant indskud/udbetaling, det er dog værd at undersøge reglerne først.

Det kan nemlig være farligt, at tage kontanter med over grænsen – også hvis det er dit selskabs penge, der skal bruges til nye aktiviteter i udlandet. Landsskatteretten har nyligt afgjort en sag, hvor en person blev standset i tolden på vej til Polen med 62.500 € (465.625 Dkr). Da handlen i Polen alligevel ikke bliver til noget, bliver pengene sat ind i en polsk bank, der overfører pengene til selskabets konto i Danmark.

Alligevel blev personen beskattet af pengene, da SKAT har en formodning om, at der er tale om ubeskattede midler. I henhold til praksis vil SKAT så også senere give en skattebøde, der al efter personens skatteforhold vil kunne ligge mellem 1/3 af skatten og op til næsten det dobbelte af skatten, der skulle have været betalt. Så det er en stor risiko at løbe at blive taget med kontanter, man ikke kan dokumentere allerede er beskattet eller stammer fra et lån.

Kan man dokumentere, at kontanterne stammer fra et lån i udlandet, får man en bøde på 25% af det, der overstiger det lovlige kontante rejsebeløb på 10.000 Euro svarende til 75.000 kr. Så husk at deklarere store kontantbeløb både ved ind- og udrejse.

Kontakt advokatfirmaet hvis du har problemer med SKAT eller for at undgå at få det.