Skøde ved køb af villa eller lejlighed for kun 6.000 kr. incl. moms op til 3 mio. kr. (landbrug fra 10.000 kr. incl.moms), men ekskl. tinglysningsafgift.

Advokatfirmaet tilbyder, at gennemgå alle papirer, holde et (tlf.) møde, skrive skøde og udarbejde refusionsopgørelse (eller godkende disse) samt sørge for tinglysning af skødet, jf.  køb / salg af hus, lejl. eller landbrug  Se mere uddybende under emnet priser.

Tidligere var et skøde den juridiske præcisering af en købsaftale, der så blev tinglyst. Efterhånden som købsaftalerne blev mere og mere udførlige, overtog købsaftalerne mere eller mindre skødets rolle og man kunne i bund og grund blot tinglyse købsaftalerne. Men nu hvor tinglysningen er blevet digitaliseret, taster man (nogle af) oplysningerne fra købsaftalerne ind og henviser her ud over til selve købsaftalen og evt. andre aftaler i forbindelse med handlen, der bør opbevares i 10 år efter aftalens indgåelse. Indtastningen i Tinglysningssystemet (det digitale skøde) er nogle gange simpel, men kan også være ret tidskrævende.

Der er principielt ikke behov for at tinglyse, når en ejd. handles. Hvis f.eks. en forretningsejendom sælges 4 gange indenfor 14 dage, kan de første købere undlade at tinglyse overdragelsen. Og kun den sidste ejer vil tinglyse ejerforholdet. Det sparer en masse tinglysningsafgift og understreger, at tinglysningen er en sikringsakt, der viser overfor det offentlige (og omverdenen), hvem der er ejer af ejd., samtidig er det nødvendig i forhold til långivere, der skal have sikkerhed for lånet (og tinglyse pant i ejendommen), at man kan se, at låntager er identisk med ejeren af ejendommen.

Er der behov for et skøde i forbindelse med en skilsmisse, hvor den ene part køber den anden ud. Eller et skøde i en familiehandel hvor man afstår fra at udarbejde tilstandsrapport, elsynsrapport og energimærke m.m., kan vi tilbyde at hjælpe med tinglysningen til 2.000 kr. incl. moms. Sker overdragelsen i forbindelse med skilsmisse, betales der ikke værdiafgift ved tinglysning men alene den faste afgift på 1.750 kr. (2020).