Kontoret i København beskæftiger p.t. en advokat.

Lars Ole Jensen er fra Jylland. Født og opvokset i Viborg, selvstændig juridisk rådgiver siden 1991 via firmaet Juridisk Rådgivning & Service. Uddannet cand.jur. ved Aarhus Universitet i 1994. Fra 1994-2006 ansat i Skatteministeriet med tjeneste ved Told- og Skatteregionerne i Frederikshavn og Aalborg, hvor han som specialist i de daværende “Lovadministrationer” førte skattesager for de nordjyske kommuner ved Landsskatteretten. Der ud over besvarede han bindende forhåndsbeskeder til forelæggelse for Ligningsrådet, underviste kolleger, kommunalt ansatte skattemedarbejdere, revisorer og advokater, når der blev vedtaget ændringer i skattereglerne. Lars Ole stod også bag en vejledning i afgrænsningen af ansat lønmodtager contra selvstændig erhvervsdrivende, der er blevet brugt af skattemedarbejdere i årtier. Under ansættelsen ved Told og Skat fortsatte Lars Ole med sin juridiske rådgivning som bibeskæftigelse, hvor opgaverne primært var skøder, ægtepagter og testamenter. I 2006 blev Lars Ole tilknyttet et landbrugscenter på Fyn og han har siden også været tilknyttet et landbrugscenter i Sønderjylland som ekstern juridisk specialist. I januar 2018 blev Lars Ole ansat som advokatfuldmægtig og i februar 2019 beskikkelse som advokat.

Lars Ole Jensen yder skatterådgivning, rådgivning indenfor familie- og arveret, lejeret, ejendomshandler, kontraktsret og selskabsret m.m.