Overblik over vore priser.

Hos os møder du ikke begrænsninger. Selvom du måske allerede har indhentet dine maksimale 3 tilbud hos forskellige udbudsportaler for juridiske opgaver, som f.eks. Ageras, JUF (ejet af Ageras), Colego, 3advokattilbud eller tilsvarende. Så har vi ikke sådanne konkurrencebegrænsende tilbudsregler. Du er altid velkommen til at få (et ekstra) tilbud hos os.

Ring eller udfyld kontaktformularen nederst på siden.

Ægtepagt eller samlivskontrakt

Møde, rådgivning og individuel tilpasning (og evt. gældsbrev for lån mellem parterne) kun 5.000 kr. (pris er ekskl. tinglysningsafgift 1.750 kr. til staten).

 

Testamente incl. samtykke til uskiftet bo eller arveafkald

Møde, rådgivning og individuel tilpasning med mulighed for børnetestamente, særeje bestemmelse for arvinger og evt. båndlæggelse, kun 5.000 kr. (pris er ekskl. notargebyr 300 kr., der betales i retten).

Skøde og køberrådgivning:

Total køber rådgivning ved køb af villa, lejlighed eller sommerhus, incl. tinglysning af skøde, (tlf./fysisk) møde og refusionsopgørelse og gennemgang af sagens dokumenter. Kun 6.250 kr. for handelspriser op til 3 mio. kr.

Ved handelspriser over 3 mio. tillægges salæret 1.000 kr. pr. påbegyndt mio. handelspris.

Landbrugsejendomme er mere komplicerede og derfor ikke omfattet af standardpriserne.Her afregnes efter tidsforbrug eller efter særskilt aftale.

Ring for tilbud på din handel. Priser oplyses ekskl. tinglysningsafgift samt evt. andre afgifter og gebyrer.

Timepris: Udgangspunkt 2.500 kr. (2.000 kr. + moms). Der indbetales aconto beløb forud til klientkonto. Ved større sager hvor aconto beløbet ikke længere dækker advokatarbejdet, vil der blive anmodet om yderligere aconto. Når sagen afsluttes udbetales overskydende aconto indestående.

Ved privates retssager opkræves salær i henhold til tidsforbruget, alternativt salær som retten tilkender ved vundne sager eller som beregnet efter domstolenes vejledende satser.

For erhvervsdrivende beregnes salæret med udgangspunkt i tidsforbruget og med mulighed for tillæg for det med sagen forbundne ansvar og udfaldet på sagen, jf. Advokatsamfundets vejledning og praksis på området.

Freelance: Ring for aftale og pris.

Kurser, foredrag og oplæg: Ring for aftale og pris.

Generelt

Hvor ikke andet fremgår, er alle priser oplyst incl. moms, men ekskl. evt. gebyrer/afgifter.

Der tages forbehold for at fravige normalpriserne og give rabat til mindre velstillede eller større grupper. 

 

(Priserne er ajourført og gældende fra maj 2022)