Rådgiveransvar og Erstatningsansvar for ydet rådgivning

Der henvises til Lovpligtig information, dog kan der ikke pålægges advokatfirmaet eller dennes ansatte ansvar for rådgivning i form af gode råd og/eller gratis rådgivning, der ydes uden kontraktslig aftale og på et mangelfuldt/ikke fyldestgørende (udokumenteret) grundlag pr. tlf., mail eller sociale medier.

Der er til dato ikke blevet rejst nogen form for krav mod advokatfirmaet eller nogen af dennes ansatte (heller ikke i tidl. stillinger/hverv) og den stil agter vi at fortsætte, hvorfor man også kan risikere, at vi afviser en opgave, såfremt vi vurderer opgaven særdeles tvivlsom eller blot uoverensstemmende med advokatfirmaets etik.

I forbindelse med forberedelsen af en sag blev advokat Lars Ole Jensen indklaget for Advokatnævnet af modpartens advokat. Efter at have undersøgt sagen blev sagen dog pure afvist af Advokatnævnet, da der ikke havde været nogen form for overtrædelse af Advokatsamfundets Etiske Regler.