Kan man ikke betale sin gæld til sine kreditorer på forfaldstidspunktet, er man pr. definition insolvent. Også selvom ens formue er stor nok til at betale alle sine kreditorer, når man har fået solgt nogle af sine aktiver.

Man er egentlig bare uheldig, at ens formue er låst eller bundet i aktiver, der skal afhændes, inden man kan afvikle sin gæld. Det kan også være, at nogle kunder ikke har kunnet betale dine fakturaer, eller du mistede din likvide formue i en skilsmisse og dermed er kommet midlertidigt i klemme i forhold til dine egne kreditorer.

Principielt er man ligeså insolvent i lovens forstand, som den der har levet over evne og ikke kan betale sine kreditorer, da loven ikke skelner mellem, hvordan man er havnet i situationen.

Er man personlig erhvervsdrivende og bliver midlertidigt insolvent, er det vigtigt at handle hurtigt og prøve at få en afdragsordning i stand.

Bliver man taget under konkursbehandling, så er man pludselig “umyndiggjort”, idet retten udmelder en kurator (typisk kreditors advokat), der overtager styring af virksomhed, bank, hus, bil osv. ALT hvad man ejer, bliver inddraget og forsøgt solgt hurtigst muligt på (tvangs)auktion.

Derfor er det vigtigt, at man i stedet selv tager ansvar og indgiver en egenbegæring til retten, om at komme under rekonstruktion, dét man tidligere kaldte betalingsstandsning. Herefter kan ens egen advokat blive udpeget som rekonstruktør.

Hvad betyder det så i praksis?

Det betyder for det første, at man får lidt tid til at tjene ekstra penge og afdrage sin gæld.

Det betyder, at man kan sælge sine aktiver selv til normal pris og ikke til skambud på en tvangsauktion.

Man er altså stadig “herre i eget hus” (m/k) og samarbejder med sin advokat om at komme på fode igen.

Der er nogle formelle krav, der skal opfyldes, herunder orientering til kreditorerne og møder med dem i skifteretten.

En rekonstruktion bortfalder/ophører, når man har betalt sin gæld.

Det gør en konkurs faktisk ikke automatisk, når kreditor har fået sine penge. Kurator må afhænde alt, man har og tage sit salær for hele arbejdet (altså også den tid, der ligger efter at kreditor, der begærede konkursen, har fået sine penge).

En rekonstruktion varer typisk op til 6-9 mdr. Det er altså den tid, man får til at sælge, det der er nødvendigt for at indfri (misligholdt forfalden) gæld.

Man kan sagtens fortsætte med at afdrage på ikke misligholdt gæld samtidig. Det er kun den del af gælden, der er forfalden, der skal betales for at stoppe rekonstruktionen.

Er det ikke muligt at få betalt gælden under rekonstruktionen, overgår sagen til almindelig konkursbehandling. Det vil også ske, hvis din advokat vurderer, at rekonstruktionen er udsigtsløs, altså at man ikke vil kunne nå at indfri den forfaldne gæld.

Er du ved at komme i klemme og er blevet truet med konkurs, så kontakt advokatfirmaet og lad os hjælpe dig med en rekonstruktion i stedet.