Vi fører alle former for retssager i byretten, dog ikke banderelaterede.

En del retssager burde dog forliges, snarere end procederes foran et dommerpanel. Det skyldes flere ting. Bl.a. at alle retssager er behæftet med en risiko for, at man ikke vinder, selvom man har en helt klar sag. Da sagen jo altid vurderes af et menneske, der kan have et andet syn på den givne situation. Det næste er de store omkostninger, som man ikke kan forvente at få dækket fuldt ud af modparten, selvom man vinder. Og sidst kan det tage flere år, førend man har en dom.

Derfor er det ofte en god idé at prøve at finde en forligsmæssig løsning.

I advokatfirmaet giver vi vores klare vurdering af din sag. Selvom vi påtager os sagen, kan vi aldrig garantere et udfald.