Ordrebekræftelse / aftalebrev

Vi fremsender en ordrebekræftelse, hvor vi nærmere aftaler, hvad vi skal hjælpe med samt advokatfirmaets forretningsbetingelser.

Nogle gange vil være nødt til at bede om en fuldmagt, så vi kan bevise, vi repræsenterer dig.

Vi vil i nogle sager skulle kunne dokumentere identifikation af vore klienter i form af såvel billede- som adr-ID, jf. Hvidvaskloven, hvorfor vi beder om fremsendelse af en kopi af pas/kørekort og sundhedskort, der evt. kan sendes pr. mail eller mms. Det drejer sig typisk om ejendomshandler og selskabsstiftelse samt enkelte andre sagstyper. ID’et skal opbevares på sagen i 5 år, hvorefter det slettes.

De fleste har en smartphone i dag – og de kan oftest sende fotos direkte pr. mail. Det er hurtigere end at scanne ind på pc. Det eneste vi kræver, er at kvaliteten af det fremsendte skal være tydeligt læsbart.

Når jeg får en bekræftelse (pr. mail/sms) på vores aftale, kan jeg gå i gang.

Som udgangspunkt beder jeg om et aconto beløb ved sagens begyndelse og efterfølgende løbende aconto til dækning af den medgåede tid på sagen. Jeg vil typisk kunne anslå, hvor lang tid der vil gå.

Jeg vil normalt orientere, når der er nyt i sagen, så du hele tiden ved, hvor langt sagen er kommet. Jeg bruger helst ikke tid på opfølgning af sager, hvor der ikke er nyt i sagen.

Ønsker man bare en ”gør-det-selv” løsning, bestiller og betaler man, og jeg mailer det ønskede matr. uden ansvar for brugen/resultatet heraf.