Virksomhed i selskabsform

Når I driver virksomhed sammen som I/S, IVS, ApS eller A/S, skal I være forberedte på, at det gode samarbejde kan gå i stykker uanset om, I er søskende eller barndomsvenner.

Undgå derfor en masse udgifter og tidskrævende ballade ved at indgå en kontrakt, der regulerer, hvad der skal ske og hvordan, når dagen kommer, hvor det ikke længere er Jer, der skal samarbejde og drive virksomheden.

I langt de fleste kontrakter vil det være gavnligt med en “deadlock” bestemmelse, så man får en forholdsvis hurtig afklaring af, hvem der fører virksomheden videre. Er virksomheden vokset, kan der være mange medarbejdere, hvis økonomi kan blive påvirket, når ejerne pludselig ikke kan samarbejde længere.

Løsningerne kan hedde meget fra ejeraftale til samarbejdsaftale o.lign. Det er ikke vigtigt, hvad I kalder det, det vigtigste er, at der i aftalen tages højde for, hvem der viderefører virksomheden og hvordan betalingen beregnes og betales til den udtrædende part.

Er det i form af dødsfald, bør man også have en aftale, der sikrer, at virksomheden KAN føres videre og den anden eller de andre ejere ikke blot mister den skabte virksomhed, f.eks. ved at den afdødes del skal afregnes på en måde, hvor man ikke kan nå at rejse pengene eller at en arving pludselig tvinger sig ind i ejerkredsen mod de øvrige ejeres ønske.

Lad os hjælpe Jer videre, så virksomheden kan fortsætte, kontakt advokatfirmaet for nærmere aftale.